Kontakt

Stowarzyszenie „RIESE”
57-450 Ludwikowice
Ul.Fabryczna 37d

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „RIESE”

57-450 Ludwikowice
ul Kasprowicza 12

biuro tel: 510 144 145
e-mail stowarzyszenie@riese.com.pl