Gontowa

Gontowa

Kolejny element kompleksu Riese – sztolnie wydrążone w górze Gontowa. Kompleks „Sokolec” znajduje się na północno- wschodnich zboczach góry Gontowa, około 1 km na zachód od miejscowości Sowina oraz 1,5 km na pd.-zach. od miejscowości Sokolec. Część podziemna kompleksu składa się, co najmniej z dwóch zespołów wyrobisk, leżących na różnych wysokościach, biegnących w kierunku południowo – zachodnim i oddalonych od siebie o około 100 m. Obie sztolnie po około 80 m dochodzą do systemu wyrobisk chodnikowych i halowych, który wykuto w miękkim piaskowcu. Każda ze sztolni posiada wykute komory pod wartownie, oraz wiele obwałów i zawałów, których ilość zwiększa się z każdym rokiem. Związane jest to z typem skał w jakim wykuto podziemia. Sztolnie są w stanie surowym i nie ma w nich nic ciekawego do oglądania, a ryzyko powstania przypadkowego zawału jest zbyt duże by podejmować próbę ich zwiedzania.
W naziemnej części kompleksu prowadzono różne prace ziemne oraz budowlane. Około 800 m na pn.-zach. od sztolni nr 1 i 2, przy drodze z Sowiny do Sierpnicy, przygotowywano kilkanaście wykopów pod fundamenty budynków. Część fundamentów już wykonano. Wykopy robiono też na zboczu powyżej sztolni nr 3. Od drogi Sowina-Sierpnica do wlotu sztolni nr 3 budowano drogę dojazdową, a jej początkowy odcinek wzmocniono żelbetowym murem oporowym o długości 47 m. Poniżej wlotu sztolni nr 3, również na zboczu góry, znajdował się kompresor, a jeszcze niżej, w pobliżu Sowiny – baraki, magazyny i warsztaty.